WB01339_.gif (896 bytes)3.2.ps

Tās akmens kaudzes,

Ko cēlāt jūs tvert,

Tās kritīs uz jums

Jūsu asinis dzert

(K. Skalbe).

3.1. pastāsts

 Himera piedzima Šumērā

 Šumerologs Samuels Kramers apgalvo, ka vēsture esot sākusies Šumērā (61). Ja par vēsturi sauc rakstīto vēsturi, par aizvēsturi seno mutvārdu vēsturi, tad tā nebūs patiesība. Vienīgi tad, ja runā par sociālā vēža1 jeb impērisko2 himēru3 laikmetu, tad tas tiešām sākās Šumērā kā aizvēstures izskaņa, kas pamazām aptvēra visu baltu pasauli.

Līdz šim publicētajos rakstos Šumēra tika parādīta kā cilvēces kultūras fenomens, izrauts no aizvēstures kopsakara, parādot vienīgi šumēru sasniegumus pirms viņu pilsētvalstu sabrukuma. Nenoliedzot viņu sasniegumus, nedrīkst aizmirst, kā tas viss tika iegūts, kādas bija šo valstu politikas sekas, kuras ir sajūtamas vēl tagad.

Tātad iespēju robežās nākas pastāstīt, kā tas tā varēja notikt, ka no milzīgās baltu civilizācijas, kas dzīvoja Eiropā, Āzijā un Ziemeļa Āfrikā, palika pāri tikai piecas sešas, stipri sajauktas, skaitliski mazas relikta3A tautiņas, kurām vēl tagad neļauj brīvi atvases dzīt, kādas ir Šumēras iesāktās baltu civilizācijas iznīcināšanas sekas. Kā tas notika, kāpēc ?

Kuru sadaļu lasīsim ?

WB01339_.gif (896 bytes) 1.Himeras tēvs Baāls

WB01339_.gif (896 bytes) 2.Vergturu pilsētvalstis

WB01339_.gif (896 bytes) 3.Šumēru sabiedrība

WB01339_.gif (896 bytes) 4.Pirmās rakstītās ziņas

WB01339_.gif (896 bytes) 5.Gilgameša dinastijas valstība

WB01339_.gif (896 bytes) 6.Šumēras noriets

WB01339_.gif (896 bytes) 7.Karojošās jūras tautas