Mēs, šīs mājaslapas veidotāji, esam domubiedri. Mums latviešu tautas, kopumā baltu vēsture, šodiena un nākotne ir sirdslieta.

Oļģerts Ziļickis (1930-2022)

Kompartijas režīma represēts sudāvu izcelsmes vēsturnieks. Dzimis 1930.g. Tukuma apriņķa Blīdenes pagasta Altiņos mežsarga ģimenē. Ieguvis trīs augstākās izglītības - žurnālista, vēsturnieka un inženiera. Veicis neatkarīgu pētijumu par Baltu civilizāciju, kas apkopots grāmātā "Ļaujiet jel atvases dzīt!". Tā ir pirmā grāmata ar pamatīgu pētījumu klāstu par Baltu tautu civilizāciju Eiropā, Āzijā un pasaulē, kas ir pamats visas pasaules mūsdienu pozitīvajai civilizācijai.

» Lasīt vairāk

Vilis Mīlvars Liniņš

Vilis Liniņš dzimis Sēlijā. Saistībā ar nacionālo stāju lielu mūža daļu pavadījis trimdā – 21 gadu Krievijas Tālajos Austrumos, 11 gadus – Rietumvācijā. Iedzimts zemkopis, hidrotehniķis, būvinženieris, kuģu mehāniķis, jūras flotes rezerves virsnieks, rakstnieks.
Dieva dabas likumu, kas Zemes dabā un Visumā ir nemainīgi un vienādi, izzinātājs un popularizētājs. Baltu tautu dzīvesziņas, dievatziņas un vēstures neatkarīgais pētnieks. Arī citu tautu dzīves un reliģiju pētnieks. Partiju bandās nekad nav sastāvējis. Vairāku publikāciju un grāmatu autors. Sadarbībā ar O.Ziļicki izdevis grāmatu "Baltu tautu civilizācija Eiropā un pasaulē".

E-pasts: vilis.linins@baltutautas.lv

» Lasīt vairāk

Ligita Leja

Profesionāla žurnāliste. 1985.gadā absolvējusi Latvijas Valsts universitātes Filoloģijas fakultātes žurnālistikas nodaļu. Profesionālo rūdījumu guvusi 13 darba gados Latvijas radio Informācijas daļā.  Korespondente, programmu vadītāja, redaktore. Pēdējos gados darbojusies grāmatniecības nozarē. Sagatavojusi izdošanai arī V.Liniņa "Pēdējais ledus laikmets. Balti dodas pasaulē” (Autora izdevums, 2005) un O. Ziļicka, V. Liniņa “Baltu tautu civilizācija Eiropā, Āzijā un pasaulē” (autoru izdevums, 2010).

E-pasts: ligita.leja@baltutautas.lv

» Lasīt vairāk

Anna Klaucāne

Dzimusi Latgales laukos, latgaļu zemnieku ģimenē. Pēckara gadu smagajā kolhoza darbā nomocītie vecāki pāragri šķiras no dzīves, tāpēc skolas gadi tiek pavadīti Baltinavas un Rēzeknes internātskolās, kur godīgi, pašaizliedzīgi un sirsnīgi Latgales skolotāji iemāca darba tikumu, dzimtenes mīlestību un sniedz savas sirds siltumu. No šīm skolām ir nākuši topošie inženieri, mediķi, lielu uzņēmumu vadītāji, pasniedzēji, uzņēmēji, skolotāji, zinātnieki un daudzu citu Latvijai noderīgu augsta līmeņa arodu meistaru. Bet nākamais filosofs Jāzeps Kukulis ir solabiedrs un, varētu teikt, arī bērnības draugs, ar kuru vieno pasaules Izziņas taka. Te – iesākums vēlākajai interesei par pedagoģiju, loģiku, psiholoģiju un filosofiju.

» Lasīt vairāk