Mēs, šīs mājaslapas veidotāji, esam domubiedri. Mums latviešu tautas, kopumā baltu vēsture, šodiena un nākotne ir sirdslieta.

« Atgriezties
Ligita Leja

Ligita Leja

Profesionāla žurnāliste. 1985. gadā absolvējusi Latvijas Valsts universitātes Filoloģijas fakultātes žurnālistikas nodaļu, izstrādājot smadzeņu skalošanas paņēmieniem (stereotipiem) veltītu diplomdarbu, kas nebija pa spalvai toreizējai Žurnālistikas katedras vadībai, – nācās to uzrakstīt bez vadītāja.

Profesionālo rūdījumu guvusi 13 darba gados Latvijas radio (līdz 1992. gada 6. maijam Latvijas PSR Valsts televīzijas un radioraidījumu komiteja) Informācijas daļā. Korespondente, programmu vadītāja, redaktore. Tur, Doma laukumā, politisko notikumu degpunktā, piedzīvoja Brežņeva un Čerņenko stagnāciju ar obligātajām translācijām no darbaļaužu demonstrācijām un mītiņiem, Andropova “pātagas politiku”, Gorbačova perestroiku, latviešu tautas atmodu. Pieredzēja barikādes, kuras pavadīja čekas histēriskie uzbrēcieni “nešūpot laivu”, un augusta puču, kad toreizējiem Latvijas varasvīriem nebija tautai ko teikt.

Padomju laikā papilnam izbaudīja divkāršo cenzūru (Ģlavļits un redakcijas vadības ideoloģiskā cenzūra), pēc tam – cenzūras atcelšanu un īso radošās brīvības laiku, kas faktiski noslēdzās ar janvāra barikāžu nojaukšanu.

Barikāžu dalībnieka piemiņas zīmes īpašniece.

Pēdējos gados darbojusies grāmatniecības nozarē. Iekļauta komandā, kas sagatavoja izdošanai fotoalbumu “Viena diena Latvijā. 1987.–2007.” (Apgāds “Jānis Roze”, 2008).

Ar baltu tautu vēstures un senās reliģijas jautājumiem tuvāk saskārusies, strādājot pie “Jāņu fotoalbuma” sastādīšanas (Apgāds “Norden AB”, 2007), kā arī pie V. Liniņa aizvēsturiskā romāna “Pēdējais ledus laikmets. Balti dodas pasaulē” (Autora izdevums, 2005).

Sagatavojusi izdošanai O. Ziļicka un V. Liniņa “Baltu tautu civilizācija Eiropā, Āzijā un pasaulē” (autoru izdevums, 2010).

E-pasts: ligita.leja@baltutautas.lv

« Atgriezties