Mēs, šīs mājaslapas veidotāji, esam domubiedri. Mums latviešu tautas, kopumā baltu vēsture, šodiena un nākotne ir sirdslieta.

« Atgriezties
Oļģerts Ziļickis

Oļģerts Ziļickis (1930-2022)

Kompartijas režīma represēts sudāvu izcelsmes vēsturnieks. Dzimis 1930.g. Tukuma apriņķa Blīdenes pagasta Altiņos mežsarga ģimenē. Kurzemes cietokšņa aizstāvības aculiecinieks.

Reizē ar žurnālista specialitāti ieguvis savā kadru lietā bīstama nacionālista zīmogu par to, ka Hruščova atkušņa laikā aizrādījis R.Pelšem uz pārkrievošanas politikas nepieļaujamību Latvijā, kas izriet no marksisma-ļeņinisma klasiķu rakstiem.

Pēc Latvijas Kompartijas CK rīkojuma izslēgts no Ļeņingradas universitātes Vēstures fakultātes 4.kursa.Rīgas Politehniskajā institūtā ieguvis elektrisko sakaru inženiera specialitāti, strādājis VEF Konstruktoru birojā jaunās tehnikas patentēšanas jomā. Kā šāda ranga speciālists guvis pieeju Padomju Savienības lielāko bibliotēku specfondiem, kas ļāvis pašmācības ceļā turpināt pārtrauktās vēstures studijas. Tās vainagojušās ar neatkarīgo pētījumu par Baltu civilizāciju.

O.Ziļicka "Ļaujiet jel atvases dzīt!" ir pirmā grāmata ar pamatīgu pētījumu klāstu par Baltu tautu civilizāciju Eiropā, Āzijā un pasaulē, kas ir pamats visas pasaules mūsdienu pozitīvajai civilizācijai.


Oļģerts Ziļickis aizgāja mūžībā 2022.gada 18.marta vakarā. Savus pēdējos mirkļus aizvadīja ģimenes lokā.


Oļģertu Ziļicki pieminot (V.Liniņš, L.Leja, A.Klaucāne)

« Atgriezties