« Atgriezties | » Lejupielādēt rakstu |

Kas ir ukraiņi?

Vispirms jāapzinās, ka ukraiņi ir mūsu brāļu tauta, ar kuru mūs, baltus, vieno vissenākā vēstures kopība, vissenākā valodas kopība (ar sēļu un latgaļu valodu).

Jāatgādina, ka Pēdējā ledus laikmetā un "Pasaules plūdos" 15.-12. gadu tūkstotī p. m. ē. mūsu, baltu, senči paglābās Doņecas augstienē. Plūdiem beidzoties, izdzīvojušie devās atpakaļ ziemeļu virzienā, kā arī uz tag. Armēniju, Irānu, Kurdistānu, Indiju, Turciju.

Ukrainas Harkovas apgabalā pie tag. lzjumu pilsētas radīja vecāko pāļu apmetni Eiropā.

Pēc krama senlietām var izsekot šo mūsu tālo senču ceļu Austrumeiropas vidienē, Pievolgā, Valdajā, Dņepras piekrastē, Baltijā.

Vēsturnieki zinās, ka šo ļaužu epipaleolīta (pēcplūdu) senkultūru ukraiņu arheologs D. Teļegins izdalīja kā vienotu Volīnijas un Doņecas senkultūru grupu, kuru viņš nosauca par Svīdru senkultūras Nobeļas varianta epipaleolīta atzaru, kurš pāraudzis Svīdru un Madlēnas klasiskajā un Maglemozes senkultūrā, kas izplatījās visapkārt Baltijas jūrai un Ziemeļjūrai, Krievijas augstienē, Pievolgā, Polijā, Vācijā, Francijā, Lielbritānijā, Īrijā un Skandināvijā. Te jau runa ir par 9.-5. gt. p. m. ē.

Par šiem senajiem laikiem atgādina ne mazums kopēju baltu pirmvalodas vārdu, piem., biete ukrainiski — burak. Vārdu "buraceņš" pazīst arī mūsu sentautas — sēļi un latgaļi.

Ukraiņi ir sena zemkopju tauta. To raksturo agra trīslauku maiņas zemkopība kopš 4600.g. p. m. ē. — tā sauktā Tripoļes zemkopības un piemājas lopkopības senkultūra. Tripoļe — ciems Kijevas apkaimē.

Meli un patiesība par krievu tautu.

Lai kā arī krievi necenstos iztēlot sevi par āriešu pēctečiem, "āža kāja" izlien pat viņu iedomātajai senkrievu pagāniskajai senatnei veltītajā "Velesa grāmatā". Tur teikts: "Krievija (Rusj) veidojās ziemeļos... Ilmeras mežos... bija tur tauta … no kuras saknes izauga mūsējā tauta, kura ir vēlāka ienācēja krievu zemēs … mūsu tauta apmetās ilmeriešu vidū, kuri mums deva savas asinis." (Autores tulk. no krievu val.)

Ilmerieši jeb ilmenieši — tie ir latgaļi. Kā pēc vietvārdiem un hidronīmiem pierādījis baltu valodnieks, latgalis Miķelis Bukšs, Ilmenes novads ir sens latgalu novads. Tādējādi senkrievu pagāniskās senatnes apjūsmotāji, "Velesa grāmatas" autori (krievu filologi par tādiem atzinuši pēcrevolūcijas krievu emigrantu J. Miroļubovu un antikvāru A. Sulakadzevu) atzīst, ka krievu zemes savā pirmsākumā ir baltu zemes.

Protams, viņi nepasaka, ka nākamie krievi ienāca tajās ar uguni un zobenu, izkaujot baltu vīrus un sievas, masveidā izvarojot un padarot par savu bērnu mātēm meitenes. Krievu tautu mūsu ēras 7.-9. gs. radīja vikingi no saviem karakalpiem, viņu atbrīvotajiem Romas un Bizantijas impēriju Dienvidāzijas izcelsmes vergiem, ko arī izsaka "etnonīms" — slāvi (no slave, sklave — ģermāņu valodās — vergs).

Par vikingu karakalpiem kļuva arī ne mazums somugru, kurus viņi pat pārvietoja no Eiropas Ziemeļu novadiem uz Baltiju, Valdaju, tag. Viduskrievijas augstieni u. c.

Starp citu, tā šeit nokļuva arī sāmi — nākamie lībieši.

Šāda izcelsme krievu tautai godu nedara, tāpēc nevar nepamanīt, ka krievi dažādos veidos cenšas atkratīties no sava slāvu apzīmējuma. Viens no veidiem — krievi savas izcelsmes teorijas būvē uz somugru pamata. Pastāv hipotēze, ka krievu tauta izaugusi no kādas somugru cilts, kas kopš epipaleolīta dzīvojusi Austrumeiropas vidienē, bet balti bijuši viena no šīm senslāvu dzimtām, kas izdalījušies no somugru kopienas pēc krieviem un izspieduši no dzimtajām vietām gan somugrus, gan krievus.

Lūk, tā! Arī jaunākie krievu genofonda pētījumi vērsti uz to, lai pierādītu, ka krievi ir somi.1

Krievus, protams, Ukraina interesē kā maizes klēts, jo, kā zināms, krievu tīrumi sen aizauguši.

Par Ukrainas valstiskumu.

Putins apgalvo, ka Ukraina esot padomju laikā radīts mākslīgs veidojums, ukraiņi neesot nācija, bet tikai daļa no krievu tautas, Ukrainai neesot savu valstiskuma tradīciju.

Te nu atcerēsimies Ļeņinu. Citāts no Rīgā 1951. gadā izdotā Kopoto rakstu 28. sējuma.


TELEGRAMMA VIRSPAVĒLNIEKAM

29./XI

"Mūsu karaspēkam virzoties uz rietumiem un uz Ukrainu, tiek dibinātas apgabalu pagaidu Padomju valdības, kas aicinātas nostiprināt padomes uz vietām. Šim apstāklim ir tā labā īpašība, ka tas atņem iespēju Ukrainas, Lietuvas, Latvijas un Igaunijas šovinistiem uzlūkot mūsu karaspēka daļu virzīšanos par okupāciju un rada labvēlīgu atmosfēru mūsu karaspēka tālākajai kustībai. Bez šī apstākļa mūsu karaspēks okupētajos apgabalos būtu nostādīts neiespējamā stāvoklī un iedzīvotāji nesaņemtu to kā atbrīvotāju. Ņemot to vērā, lūdzam dot atbilstošo karaspēka daļu komandējošam sastāvam norādījumu, lai mūsu karaspēks visādi atbalstītu Latvijas, Igaunijas, Ukrainas un Lietuvas pagaidu Padomju valdības, bet, protams, tikai Padomju valdibas."

Ļeņins


Esam sasaistē ar ukraiņiem.

Minētā Ļeņina telegramma Virspavēlniekam tapusi tikai 11 dienas pēc Latvijas Republikas pasludināšanas, t. i., 1918. gada 29. Novembrī.

Šis citāts mums sniedz atbildi ne tikai par Ukrainas valstiskumu, bet brīdina arī par mūsu pašu iespējamo likteni — Ukraina minēta kopā ar visām Baltijas valstīm. "Separātisti" kopš prettiesiskā valodas referenduma rosās arī pie mums, Latvijā. Nebrīnīsimies, ja viņi centīsies izmantot referenduma nebūt ne tik spožos rezultātus Latgalē. Neslēpsim galvu smiltīs. Būsim gatavi cīnīties arī par mūsu zemi.

Palīdzēsim ukraiņiem, kur un kā tikai katrs varam. Vispirms jau saprotot, ka viņu nelaime ir arī mūsu brāļu nelaime.
1 Krievijas Medicīnas zinātņu akadēmijas Ģenētikas centrs kopš 2000. gada pēta krievu genofondu. Tiek veikta DNS analīze pa mātes līniju — t. s. mitohondriālā sekvenēšana, proti, mitohondriālā ģenētiskā koda nolasīšana. Šis kods pa sieviešu līniju tiek pārmantots no paaudzes paaudzē. Pa vīriešu līniju tiek pētīta DNS Y hromosoma, ko no paaudzes paaudzē pārmanto vīrieši. Šo pētījumu rezultātā noraidīta atziņa par to, ka krievi, ukraiņi un baltkrievi veido t. s. austrumslāvus. Krievi un ukraiņi vispār neesot slāvi. Krievi pa vīriešu līniju esot tuvi somiem, igauņiem un praktiski identiski ar citām somugru tautām — vepsiem, mordviešiem, mariešiem. Tuvi arī tatāriem. Austrumukraiņi ģenētiski neatšķiroties no krieviem, bet rietumukraiņi kā sarmatu pēcteči esot vistuvākie tatāriem. Saskaņā ar šiem pētījumiem baltkrievi esot nevis austrumslāvi, bet gan rietumslāvi, jo ģenētiski tuvi poļiem, čehiem un slovākiem. Brjanskas, Kurskas, Smoļenskas iedzīvotāji ģenētiski neesot krievi, resp., somugri, bet gan baltkrievi-poļi. Īsti krieviskie (t. i., somugru) gēni esot saglabājušies Ivana Briesmīgā valsts robežās. Skat. — www.gumilev-center.ru


« Atgriezties | » Lejupielādēt rakstu
Disqus