Kāpēc Latvijas valsts proklamēta divreiz, ja starptautiski tā atzīta pēc pirmās – Latviešu Nacionālās padomes veiktās pasludināšanas? Kāpēc, sarkanajai Krievijai uzbrūkot jaunajai Latvijas valstij, valdība ar K. Ulmani priekšgalā neveica latviešu vispārējo mobilizāciju? Kāpēc līdz pat 1919. gada jūlijam Latvijas nacionālais karaspēks bija pakļauts vācu okupācijas armijai? Kāpēc pašā brīvības cīņu sākumā gāja bojā O. Kalpaks? Kāpēc iekšpolitiski uz latviskumu orientētajā pēcpuča perioda Latvijā valsts ārpolitiku noteica sveštautietis V. Munters? Kāpēc šķietami lielākais Latvijas patriots K. Ulmanis 1940. gadā labprātīgi, neizsakot pat diplomātisku protestu, atvēra Latvijas vārtus sarkanajiem okupantiem, apstiprinot Kirhenšteina leļļu valdību un 8 mēnešus pirms tam liedzot latviešiem izbraukt no valsts?

» Lasīt vairāk

Disqus