Šajā grāmatā runa ir par tautu, kas Latvijai devusi vārdu un mūsdienu alfabētu, kuras augsto attīstību senatnē apliecinājusi sava valsts.

Gadsimtiem ilgi tā nav pieņēmusi savā vidū svešiniekus, saglabājot tīru seno valodu un dzīvu – burtniecību. Kā neviena cita, tā vairojusi latviešu tautas dzīvo spēku un bijusi “Ķīnas mūris” latvju zemes tīkotājiem no Austrumiem. Šī vitalitāte un tās neatkārtojamā savdabība nav ļāvusi mūsu zemes iekarotājiem šo sentautu priekšlaicīgi apbedīt – pasludināt par “mirušu tautu”, kā tas jau 15.–16. gadsimtā izdarīts ar sēļiem un kuršiem.

Runa ir par latgaļiem – tautu, kuras tautību neatzīst. Tagad šī tauta ir nāvīgi apdraudēta.

» Lasīt vairāk

Disqus