Oļģerta Ziļicka grāmata „Ļaujiet jel atvases dzīt!” tagad nonāk pie lasītāja ar papildinājumiem V.Liniņa redakcijā. Pamatvilcienos, koncentrētā veidā atspoguļots O.Ziļicka fundamentālais, daudzas monogrāfijas ietverošais darbs – pasaulē pirmais šādas ievirzes visaptverošs pētījums par Baltu civilizāciju, balstīts uz vairāk nekā 600 vēsturnieku, arheologu, antropologu, arheolingvistu un mūsdienu valodnieku avotiem, to kritisku analīzi. Arī autora O.Ziļicka dzimtas, vairāku paaudžu – Ozolu, Zonnenbergu, Ziļicku – kripatu pa kripatai savākto senču zināšanu apkopojums par Baltu civilizācijas aizvēsturi un vēsturi. Grāmatā parādīts, kā un kad radās Eiropas, daļēji arī Āzijas tautas. Atspoguļoti fakti, kas noklusēti vai melīgi traktēti oficiālajā vēsturē, kuru var dēvēt par iekarotāju un uzvarētāju vēsturi.

 

Viļa Liniņa grāmatas priekšvārds

Latvieti!

Izlasi un padomā! Pasaules vēsturē šī ir pirmā grāmata ar pamatīgu pē­tījumu klāstu par Baltu tautu civilizāciju Eiropā, Āzijā un pasaulē, kas ir pamats visai mūsdienu pozitīvajai civilizācijai.

Tu esi Eiropas un Āzijas pirmtautas – baltu – pārstāvis pasaulē. Nebija tādu “indoeiropiešu” – tajā izpratnē, kā to pieņēmuši mūsdienu vēsturnieki un lingvisti – “indoeiropiešu”, kas ar kara cirvi 2. gadu tūkstotī pirms mūsu ēras nezin no kurienes ienāca nez kādu pamatiedzīvotāju zemēs, uzspieda tiem zemkopību, patriarhātu un savu valodu! Bija balti – paši pamatiedzīvotāji.

» Lasīt vairāk


Oļģerta Ziļicka priekšvārds pilnam izdevumam Ļaujiet jel atvases dzīt!

Viņu etnonīms ir palicis nezināms. No teikām, antropoloģiskajiem un arheoloģiskajiem pētījumiem izriet, ka viņi cēlušies no vienas kopīgas mātes, kuras vārds bija Lata. Viņi bija brāļi un māsas. Tāpēc antropologs Debecs viņus sauca par vienveidīgajiem eiropeīdiem, bet viņu dzīves laikā jēdziena Eiropa vēl nebija, jo pelasgu princese Europe vēl nebija dzimusi Latvieši un lietuvieši ir viņu tieši pēcnācēji, bet vēstures gaitā šie vārdi tika aizņemti ar citu nozīmi. Tādēļ, sekodams lietuviešu izcelsmes zinātniecei Marijai Gimbutienei, es tos nosaucu par baltiem, bet viņu senčus, kas dzīvoja līdz pēdējam apledojumam un no kuriem cēlušies balti, par protobaltiem.

» Lasīt vairāk

Disqus