Ar O.Ziļicka grāmatu „Ļaujiet jel atvases dzīt!” lasītāji jau vairākus gadus varējuši iepazīties internetā. Diemžēl pilnā apjomā darbs nav izdots. Tas ir komunistiskā režīma represētā vēsturnieka (politisku motīvu dēļ izslēgts no Ļeņingradas universitātes Vēstures fakultātes) mūža darbs, kas ietver autora dzimtas, piecu paaudžu, seno zinšu (mūsdienu valodā – zināšanu) apkopojumu. Neatkarīgs, fundamentāls, Āziju, Eiropu u.c. vietas aptverošs pētījums par kādreiz dižo Baltu civilizāciju, sākot no Pirmsledus laikmeta līdz t.s. himērisko etnosu, mūsdienu tautu izveidei un agresīvai izplatībai. Profesionālie vēsturnieki šādu pētījumu baltiem palikuši parādā. Grāmata brīdina mūs nepieļaut pilnīgu Baltu civilizācijas bojāeju. Nedaudzās vēl dzīvās reliktās baltu tautas, t.sk. latvieši, ierakstāmas cilvēces kultūras Sarkanajā grāmatā. Mums, latviešiem, vispirms pašiem jāapzinās sava vieta pasaules vēsturē un augstā misija nosargāt sevi, līdz ar to Baltu civilizāciju.

 

Oļģerta Ziļicka priekšvārds

Viņu etnonīms ir palicis nezināms. No teikām, antropoloģiskajiem un arheoloģiskajiem pētījumiem izriet, ka viņi cēlušies no vienas kopīgas mātes, kuras vārds bija Lata. Viņi bija brāļi un māsas. Tāpēc antropologs Debecs viņus sauca par vienveidīgajiem eiropeīdiem, bet viņu dzīves laikā jēdziena Eiropa vēl nebija, jo pelasgu princese Europe vēl nebija dzimusi Latvieši un lietuvieši ir viņu tieši pēcnācēji, bet vēstures gaitā šie vārdi tika aizņemti ar citu nozīmi. Tādēļ, sekodams lietuviešu izcelsmes zinātniecei Marijai Gimbutienei, es tos nosaucu par baltiem, bet viņu senčus, kas dzīvoja līdz pēdējam apledojumam un no kuriem cēlušies balti, par protobaltiem.

» Lasīt vairāk

Disqus