WB01339_.gif (896 bytes) 3.10. ps

Brāļi, brāļi, sitiet bungas,

Pūtiet skaļi, stabulējiet,

Lai es varu maršierēt

Uz to kara lauku !

 3.9. pastāsts

Goti, gotoņi, gēti

 Kā jau viss īstenā dzīvē, etnonīma goti un tā variantu gotoņi, gēti izcelsme sākumā tika saistīta ar Gotlandes salas baltu, t. i., svīdru, izcelsmes pamata tautu, kamēr saradās jaunas hipotēzes padomju laika slāvu tautu izcelsmes pētnieku darbos, kuriem tika dots uzdevums "radīt slāvu ciltis" un pacelt tās panslāvisma līmenī. Tāpēc gotu izcelsmei nākas pievērsties no jauna, jo nevar būt tā, ka par vienas un tās pašas tautas rašanos pastāv vairāk par četrām nepierādītām un galvenais - nepierādāmām hipotēzēm, ka vienai tautai ir 3 vārdi . Šo iemeslu dēļ radās šis pastāsts.

 Kuru sadaļu lasīsim ?

WB01339_.gif (896 bytes)1.Par etnonīma goti izcelsmi

WB01339_.gif (896 bytes) 2.Gotu kari

WB01339_.gif (896 bytes) 3.Jaunākās atziņas.