Grāmata Ļaujiet jel atvases dzīt!

M.Ozola, M.Zonenberga, O.Ziļickis
Ļaujiet jel atvases dzīt!
Baltu tautu civilizācija Eiropā un pasaulē
48.g.tk. p.m.ē. − 13.gs. m.ē.

Ar O.Ziļicka grāmatu „Ļaujiet jel atvases dzīt!” lasītāji jau vairākus gadus varējuši iepazīties internetā. Diemžēl pilnā apjomā darbs nav izdots. Tas ir komunistiskā režīma represētā vēsturnieka (politisku motīvu dēļ izslēgts no Ļeņingradas universitātes Vēstures fakultātes) mūža darbs, kas ietver autora dzimtas, piecu paaudžu, seno zinšu (mūsdienu valodā – zināšanu) apkopojumu. Neatkarīgs, fundamentāls, Āziju, Eiropu u.c. vietas aptverošs pētījums par kādreiz dižo Baltu civilizāciju, sākot no Pirmsledus laikmeta līdz t.s. himērisko etnosu, mūsdienu tautu izveidei un agresīvai izplatībai. Profesionālie vēsturnieki šādu pētījumu baltiem palikuši parādā. Grāmata brīdina mūs nepieļaut pilnīgu Baltu civilizācijas bojāeju. Nedaudzās vēl dzīvās reliktās baltu tautas, t.sk. latvieši, ierakstāmas cilvēces kultūras Sarkanajā grāmatā. Mums, latviešiem, vispirms pašiem jāapzinās sava vieta pasaules vēsturē un augstā misija nosargāt sevi, līdz ar to Baltu civilizāciju.

» Lasīt vairāk |
Grāmata 'Baltu tautu civilizācija Eiropā, Āzijā un pasaulē'

O.Ziļickis, V.Liniņš
Baltu tautu civilizācija Eiropā, Āzijā un pasaulē
Autoru izdevums. Rīga, 2010, 391 lpp.

Oļģerta Ziļicka grāmata „Ļaujiet jel atvases dzīt!” tagad nonāk pie lasītāja ar papildinājumiem V.Liniņa redakcijā. Pamatvilcienos, koncentrētā veidā atspoguļots O.Ziļicka fundamentālais, daudzas monogrāfijas ietverošais darbs – pasaulē pirmais šādas ievirzes visaptverošs pētījums par Baltu civilizāciju, balstīts uz vairāk nekā 600 vēsturnieku, arheologu, antropologu, arheolingvistu un mūsdienu valodnieku avotiem, to kritisku analīzi. Arī autora O.Ziļicka dzimtas, vairāku paaudžu – Ozolu, Zonnenbergu, Ziļicku – kripatu pa kripatai savākto senču zināšanu apkopojums par Baltu civilizācijas aizvēsturi un vēsturi. Grāmatā parādīts, kā un kad radās Eiropas, daļēji arī Āzijas tautas. Atspoguļoti fakti, kas noklusēti vai melīgi traktēti oficiālajā vēsturē, kuru var dēvēt par iekarotāju un uzvarētāju vēsturi.

» Lasīt vairāk |